اهداف متمایز طرح پویش شکرانه سلامت

اهداف متمایز طرح پویش شکرانه سلامت

حمایت از بیماران صعب العلاج زمین گیر استان مورد نظر

نیکوکار گرامی شما میتوانید با انتخاب استان مورد نظر کمک ها خود را مستقیم برای بیماران صعب العلاج زمین گیر استان مربوطه ارسال نمایید .

حامی گرامی لطفا مبلغ مورد را وارد نمایید

فهرست کمک های مورد نیاز

"پویش شکرانه سلامت" با هدف نهادینه کردن سنت حسنه احسان و حمایت از بیماران صعب العلاج زمین گیر و بسیج منابع عمومی کشور در تأمین هزینه های لوازم مصرفی ضروری بیماران صعب العلاج با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و سپس توزیع آنها در میان این بیماران میهن عزیزمان اجرا می‌شود

بیماران صعب الاج ( سرانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ )

تعداد مجموع
کل ۱۷,۹۵۷ ۵,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰
باقیمانده ۱۷,۹۵۷ ۵,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰

کمک می کنم

سوالات متداول

رویدادی است جهت کمک به بیماران صعب العلاج زمین گیر و تامین لوازم مصرفی ضروری (پوشینه و کلوستومی) و هزینه های مربوط به نگهداری و پرستاری ایشان.
رویدادی است جهت کمک به بیماران صعب العلاج زمین گیر و تامین لوازم مصرفی ضروری (پوشینه و کلوستومی) و هزینه های مربوط به نگهداری و پرستاری ایشان.
رویدادی است جهت کمک به بیماران صعب العلاج زمین گیر و تامین لوازم مصرفی ضروری (پوشینه و کلوستومی) و هزینه های مربوط به نگهداری و پرستاری ایشان.
رویدادی است جهت کمک به بیماران صعب العلاج زمین گیر و تامین لوازم مصرفی ضروری (پوشینه و کلوستومی) و هزینه های مربوط به نگهداری و پرستاری ایشان.
نیاز به راهنمایی دارید؟ در تماس باشید